AMDANOM - Aber Falls Whisky Distillery

REVISED OPENING HOURS VIEW DETAILS

CREU GWIRODYDD O’R SAFON UCHAF Â LLAW YNG NGHYMRU

Mae distyllfa Aber Falls wedi ymrwymo i safon uchel a blas premiwm, ac rydym eisiau cael ein cydnabod a’n parchu am ansawdd ein cynnyrch a’r hyn mae’n ei gynrychioli.

Mae ein tîm yn wybodus ac yn frwdfrydig iawn ynglŷn â wisgi, ac rydym yn rhannu’r un nod – creu’r wisgis a’r gwirodydd gorau gan ddefnyddio’r cynhwysion gorau o Gymru.

MAE CYMAINT I’W WNEUD YN ERYRIEin Cyfeillion

Mae ein cyfeillion yng ngogledd Cymru’n cynnwys Zip World, Surf Snowdonia a llawer mwy.

Credwn yn gryf wrth hyrwyddo’r rhanbarth felly byddwn yn ychwanegu at yr adran hon drwy gydol 2018.

Gweld Ein Cyfeillion

YMUNWCH Â NI AR EIN TAITH I DDARGANFOD WISGIGyrfaoedd

Mae cynhwysion lleol a phobl leol yn hollbwysig er mwyn cynhyrchu gwirodydd gwirioneddol leol o safon uchel. Mae’r rhan fwyaf o’n tîm yn dod o’r ardal hon. Rydym yn credu’n gryf mewn gweithredu fel busnes dwyieithog, ac mae llawer o’n staff yn siarad Cymraeg a Saesneg.

Swyddi Gweigion