YMUNWCH ’N TÎM

Credwn fod cael tîm medrus a brwdfrydig yn hollbwysig er mwyn sicrhau ein bod yn cynhyrchu wisgi gwirioneddol leol o’r safon uchaf, ac yn rhoi profiad bythgofiadwy i’n hymwelwyr!

Rydym yn canolbwyntio ar recriwtio Cymry lleol sy’n frwdfrydig ynglŷn â’r hyn rydym yn ei wneud ac sy’n awyddus i ddysgu a datblygu gyda’r busnes.

Yn dod yn fuanTÎM Y GANOLFAN YMWELWYR

Rydym yn awyddus i recriwtio unigolion bywiog a brwdfrydig ar gyfer ein Canolfan Ymwelwyr fydd yn agor yn 2018.

Bydd y tîm yn gweithio gydag ymwelwyr â’r ddistyllfa ac aelodau o’r cyhoedd, ac rydym yn chwilio am unigolion sy’n gallu sgwrsio gyda chwsmeriaid a gwella’u profiad o ddistyllfa Aber Falls.

Bydd y rolau’n cynnwys gweithio yn y siop, bistro, cegin a derbynfa ar y safle, ac arwain teithiau tywys o amgylch y ddistyllfa (yn Gymraeg ac yn Saesneg).

Does dim angen profiad ar gyfer y rhan fwyaf o’r swyddi, felly os ydych chi’n meddwl bod gennych chi’r brwdfrydedd a’r balchder i weithio gyda ni, gwnewch gais ac mi wnawn ni gysylltu â chi!

Gwneud Cais