YMUNWCH ’N TÎM

Credwn fod cael tîm medrus a brwdfrydig yn hollbwysig er mwyn sicrhau ein bod yn cynhyrchu wisgi gwirioneddol leol o’r safon uchaf, ac yn rhoi profiad bythgofiadwy i’n hymwelwyr!

Rydym yn canolbwyntio ar recriwtio Cymry lleol sy’n frwdfrydig ynglŷn â’r hyn rydym yn ei wneud ac sy’n awyddus i ddysgu a datblygu gyda’r busnes.

Yn dod yn fuan