Ein Cyfeillion - Aber Falls Whisky Distillery

Ein Cyfeillion

PARTNERIAETHAU LLEOL

Credwn fod gweithio mewn cysylltiad agos â busnesau a phartneriaid lleol yn hollbwysig er mwyn creu profiad gwych i ymwelwyr â Gogledd Cymru. Rydym wedi ymuno ag atyniadau eraill yn y cylch i baratoi cynigion amrywiol, i’ch galluogi i fwynhau diwrnod yn syrffio ar y tonnau neu’n gwibio drwy’r awyr, yn cael ei ddilyn gan daith hwyliog a rhyfeddol o amgylch distyllfa Aber Falls a chyfle i brofi’r cynnyrch. Dyma ffordd berffaith o archwilio harddwch Gogledd Cymru a mwynhau’r gweithgareddau amrywiol.

Adrenalin yn RhuthroZIP WORLD

Mae Zip World yn cynnig y profiad tebycaf y gallwch feddwl amdano i neidio allan o awyren yn yr awyr. Byddwch yn hedfan â’ch pen gyntaf am bron i filltir ar gyflymder o dros 100 milltir yr awr i lawr ochr y mynydd, yna dros ddibyn, 500 troedfedd uwchben llyn y chwarel gyda golygfeydd ysblennydd cyn belled ag Iwerddon.

www.zipworld.co.uk

Syrffio’r tonnauSURF SNOWDONIA

Mae Parc Antur Surf Snowdonia, ym mhorfeydd gwelltog Dyffryn Conwy, yng nghysgod mynyddoedd Eryri, yn cynnwys y lagŵn syrffio mewndirol cyntaf yn y byd. Mae’r gyrchfan antur awyr agored hon yn siŵr o apelio atoch chi, eich ffrindiau a’r teulu cyfan.

Y prif atyniad yw lagŵn syrffio anhygoel 300 metr o hyd, ond mae llawer o bethau eraill i’w gwneud yno hefyd – o gyffro gwyllt y lagŵn ‘Crash and Splash’ i le chwarae meddal i’r plant bach – mae rhywbeth yma i bawb!

www.surfingsnowdonia.com

TANYSGRIFIWCH I’N CYLCHLYTHYR