Aber Falls yn Ennill yng Ngwobrau Great British Food

Darllenwyr y cylchgrawn sy’n pleidleisio yng ngwobrau’r Great British Food ac mae’r gwobrau’n cynrychioli pob rhan o’r byd bwyd ym Mhrydain heddiw. Mae'r gwobrau’n cydnabod goreuon y DU o siopau fferm rhanbarthol ac adwerthwyr ar-lein arloesol i fwytai ac ysgolion coginio. Rydyn ni wrth ein bodd ein bod wedi ENNILL y categori ‘Cynnyrch Prydeinig Newydd Gorau’.

Y cylchgrawn Great British Food ydy'r unig gylchgrawn bwyd cenedlaethol sy’n canolbwyntio’n gyfan gwbl ar gynnyrch Prydeinig, ac mae ennill y wobr fawreddog hon fel newydd-ddyfodiaid i’r byd bwyd a diod yn llwyddiant aruthrol i ni.

Fe godwn ein gwydrau i hynny!