CERBYD ABER

Mae tîm distyllfa Aber Falls yn teimlo’n gyffrous iawn ar ôl gweld ein cerbyd oddi ar y ffordd newydd crand yn cyrraedd y ddistyllfa heddiw. Y cwestiwn rydyn ni wedi bod yn ei ofyn ydy, pwy fydd yn cael ei yrru gyntaf? Os gwelwch chi dîm distyllfa Aber Falls ar y ffordd... codwch eich llaw.