ARGYMHELLION AR GYFER ANRHEGION A’R JIN MWYAF BLASUS – HYNT ABER FALLS HYD YN HYN

Rydyn ni wedi cael dechrau anhygoel i’r flwyddyn – mae Distyllfa Aber Falls wedi cael ei chynnwys mewn amrywiaeth helaeth o gyhoeddiadau, gwefannau a blogiau. Ydych chi’n cofio Mis Ionawr Sych? I’r rheini ohonoch wnaeth benderfynu ei anwybyddu, fe wnaeth The Metro gynnwys Gwirod Toffi Hallt Aber Falls fel un o’r 9 diod difyr i’w blasu ddechrau’r flwyddyn. Ychydig fisoedd ar ôl hynny, roedd Evening Standard eisoes wedi dechrau meddwl am ddiodydd ar gyfer yr haf, ac fe gafodd Jin Riwbob a Sinsir Aber Falls ei gynnwys fel un o jins mwyaf blasus 2018. “Cafodd y jin hwn ei ysbrydoli gan flas clasurol crymbl riwbob a sinsir – mae blas y jin yn gyfuniad perffaith o wirod a melyster.” Wrth i ni ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ddechrau mis Mawrth, fe wnaeth walesandtheborders.com rannu erthygl wych am Ddistyllfa Aber Falls. “Mae Aber Falls yn Gymreig ac yn falch o hynny – mae’n ymwneud â’r gymuned leol drwy weithio ar y cyd â chyflenwyr a ffermwyr lleol er mwyn defnyddio cynhwysion pur o ansawdd uchel, a chefnogi economi’r ardal drwy wneud hynny.” O ystyried faint cafodd cynnyrch Aber Falls ei argymell fel anrheg Sul y Mamau, rydyn ni’n siŵr bod llawer o famau wedi bod yn hapus iawn ar Sul y Mamau eleni. Cafodd Gwirod Fioled Aber Falls ei gynnwys ymysg yr argymhellion ar gyfer yr anrheg Sul y Mamau gorau yn The Metro. “Gan ddwyn ysbrydoliaeth o’r flanced o fioledau sy’n gorchuddio’r tir ger y ddistyllfa, mae gan y jin yma flas blodeuog ysgafn sy’n eich atgoffa o’r losin blasus, Parma Violets.” Roedd Red i weld yn cytuno, gan eu bod hwythau wedi cynnwys yr un gwirod yn eu hargymhellion ar gyfer anrhegion Sul y Mamau. “Mae’n flasus iawn mewn prosecco neu ar ei ben ei hun, bydd Mam wrth ei bodd â’r ychwanegiad newydd hwn at ei chwpwrdd diodydd.” Fel pe na bai hynny’n ddigon, fe wnaeth Aber Falls ymddangos yng nghylchlythyr wythnosol Emerald Street, fel rhan o flog Dydd Gŵyl Dewi Master of Malt ar The Rural Travel Guide a Drink Me Mag. Beth nesaf i Aber Falls? Fe gewch chi’r cyhoeddiadau diweddaraf drwy fynd ati i ddod o hyd i ni ar Facebook, Twitter ac Instagram.