DISTYLLFA ABER FALLS WEDI LANSIO GIN SYCH CYMRAEG

Aber Falls Distillery Welsh Dry Gin

Llai na phedwar mis ar ôl lansio ei gasgliad cychwynnol, mae Distyllfa Whisky Aber Falls, y cyntaf o'i fath yng Ngogledd Cymru am fwy na canrif, wedi cynyddu ei ystod eithriadol o gwirodydd premiwm gyda'i lansiad diweddaraf - sef Jin Sych Cymraeg.

Cymreig ac yn falch, mae tîm distyllu Aber Falls yn ysgogi tirwedd hardd Gogledd Cymru ar gyfer y botanegau lleol sy'n mynd i mewn i'w hylifau rhagorol, ac nid yw'r adchwanegiad newydd sbon hwn i'r ystod o jin yn eithriad i'r rheol honno. Wedi'i wneud gan ddefnyddio dŵr o'r Rhaeadr Fawr - rhaeadr enwog Rhaeadr Aber - mae'r gwirod hwn wedi ei ddistyllu gan y copr, sy'n ysbrydoli'r Jin Sych Llundain traddodiadol, yn arwain gyda juniper ac yn rhoi rolau amlwg ar gyfer grawnffrwyth, lemwn ac oren, gan arwain at hylif llachar a ffres gyda gorffeniad rhyfeddol sbeislyd a melys.

Mae'r ddadorchuddio yn ategu y pum blas gwych presennol y brand, gan gynnwys Jin Riwbob a Sinsir a Jin Marmaled Oren, a liqueurs Taffi Halen, Fioled and Coffi a Siocled Tywyll. Yn cyd-fynd â gweddill yr ystod, mae Jin Sych Cymraeg Aber Falls hefyd wedi'i botelu ar 41.3% ABV ac mae ar gael am £24 y 70cl.

Dywedodd James Wright, Rheolwr Gyfarwyddwr Aber Falls Distillery: "Mae cyflwyno'r hylif clasurol hwn yn nodi carreg filltir bwysig i ni, wrth i ni ehangu ein hamrywiaeth o Jin, arddulliau a blasau, a pharhau i gyflawni gwirodydd o ansawdd uchel a chyson i bodloni'r galw cynyddol. Mae hi wedi bod yn ddechrau anhygoel i 2018 ac rydym wedi derbyn adborth nodedig yn yr ar-fasnach ac oddi ar y fasnach ar lefel leol a chenedlaethol. Mae cyraeddiadau nodedig yn cynnwys rhestrau newydd ar draws y wlad a bod ar y rhestr fer ar gyfer y Cynnyrch Prydeinig Newydd Gorau yn y Gwobrau Mawreddog Bwyd Prydeinig.

"Mae'r cynnydd yn y jin rhanbarthol wedi mwy na dyblu yn y chwe mis diwethaf ac rydym yn falch o fod yn gwasanaethu’r gwirod Gogledd Cymru i'r ardal leol ac ymhellach i ffwrdd."

Mae Aber Falls, sydd i fod i ryddhau ei wisgi gyntaf yn 2021, hefyd wedi creu canolfan ymwelwyr dros dro newydd yn arwain at adeilad barhaol a ddisgwylir yn Hydref 2018.