DISTYLLFA WISGI ABER FALLS

Croeso i’n cartref newydd. Dyma Ddistyllfa Wisgi Aber Falls erbyn hyn. Ni yw’r ddistyllfa Wisgi gyntaf yng Ngogledd Cymru ers dros 100 mlynedd. Mae ein cartref newydd, ym mhentref Abergwyngregyn, ar odre’r Rhaeadr Fawr, y rhaeadr enwog yn harddwch Parc Cenedlaethol Eryri.

Byddwn yn ymrwymo i gynhyrchu gwirodydd premiwm o safon, ac rydym yn awyddus iawn i weithio mewn cysylltiad agos â phobl leol, busnesau lleol ac, wrth gwrs, defnyddio’r cynhwysion gorau, wedi’u hysbrydoli gan Gymru, ac wedi’u prynu’n lleol.

Dilynwch ein stori wrth i ni adeiladu’r Ddistyllfa Wisgi newydd a chyffrous hon, a gobeithio y dewch chi draw i’n gweld ni yn fuan iawn.