Diweddariad y corona firws

Mewn ymateb i'r achosion o corona feirws ac er budd iechyd a diogelwch ein ymwelwyr, gweithwyr a phartneriaid cymunedol, rydym wedi penderfynu gau'r ganolfan ymwelwyr dros dro a gohirio pob taith nes bydd rhybudd pellach. Mae hyn er mwyn i ni allu cynnal cyfanrwydd ein cynhyrchiad gwirodydd, sef sylfaen ein busnes.

Mae ein siop hefyd wedi cau.

Bydd pob ymwelydd yn cael cynnig naill ai ad-daliad llawn neu gyfle i aildrefnu eu taith pan fyddwn yn ailagor, cysylltwch â visitorcentre@aberfallsdistillery.com i wneud hynny.