Ffair Nadolig Llandudno

Mae Ffair Nadolig Llandudno yn prysur agosáu ac rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at fod yno eto eleni. Y Ffair hon yw’r Ffair Nadolig fwyaf yng Nghymru ac mae’n denu dros 35,000 o ymwelwyr, gan arddangos bwyd, diod a chrefftau safonol o Gymru a gweddill y DU.

Mae’r dref glan môr hardd yn lleoliad perffaith ar gyfer Ffair Nadolig draddodiadol ac mae’n gyfle gwych i fwynhau adloniant diwylliannol a chrwydro o amgylch mwy na 130 o stondinau.

Os yw hyn yn codi blys arnoch, dewch yn llu rhwng 15 a 18 Tachwedd. Gallwch brynu eich tocynnau ar y diwrnod o’r 3 phwynt mynediad am £4.50 (am ddim i blant dan 16 oed). Gobeithio y gwelwn ni chi yno.