Hei Jin Jin!

Mae bron yn Nadolig a beth well na choctêl Nadoligaidd i ddathlu’r ŵyl, wedi’i wneud gan ddefnyddio eich hoff wirodydd Aber Falls?! Cliciwch yma i weld ein casgliad o goctêls y Nadolig, sy’n berffaith i’w mwynhau gyda theulu a ffrindiau.

Coctêls y Nadolig

Hei Jin Jin

 • 50mlJin Marmalêd Oren Aber Falls
 • 25ml Port Coch
 • 25ml Liqueur Taffi Halen Aber Falls
 • Addurn – Darn o Oren
 • Gwydr – Gwydr byr wedi’i lenwi â chiwbiau o rew
 • Dull – Rhowch y cynhwysion i gyd i mewn i’r gwydr dros y rhew a chymysgu’n dda. I’w weini gyda gwelltyn.

Sgôr anhawster – 1 allan o 3

JINsir Sinsir

 • 50ml Jin Riwbob a Sinsir Aber Falls
 • 1 llond llwy de o jam ffigys
 • 35ml sudd gellyg
 • 25ml sudd lemon ffres
 • Addurn – Gwyntyll gellyg â sinamon wedi'i ysgeintio drosti
 • Gwydr – Gwydr byr wedi’i lenwi â chiwbiau o rew
 • Dull – Rhowch y cynhwysion i gyd i mewn i gymysgwr gyda’r rhew ac ysgwyd y cyfan yn galed iawn. Hidlwch i mewn i’r gwydr byr dros rew ffres. Addurnwch a’i weini gyda gwelltyn.

Sgôr anhawster – 2 allan o 3

Bwrlwm Fioled

 • 35ml Liqueur Fioled Aber Falls
 • 10ml Surop siwgr
 • 20ml Sudd lemon ffres
 • Champagne/Prosecco ar ei ben
 • Addurn – Darn hir o groen oren
 • Gwydr – gwydr Champagne
 • Dull - Ysgwydwch y Liqueur, lemon a siwgr a hidlo’r hylif i mewn i’r gwydr. Rhowch Champagne ar ei ben a’i addurno â darn hir o groen oren.

Sgôr anhawster – 2 allan o 3

Ddaeth Siôn Corn?

 • 50ml Liqueur Taffi Halen Aber Falls
 • 35ml sudd lemon ffres
 • 25ml sudd afal
 • 25ml dŵr mêl wedi'i fwydo mewn sbeisys y gaeaf
 • I wneud 500ml, rhowch 300ml o fêl a 300ml o ddŵr i’r badell a’u lledferwi. Gratiwch 1 nytmeg cyfan ac ychwanegwch 3 ffon sinamon ac 20 clof. Lledferwch yn ysgafn iawn am 10 munud ac yna hidlwch yn fân.
 • Addurn – Olwyn lemon wedi’i sychu a ffon sinamon
 • Gwydr – Gwydr byr wedi’i lenwi â chiwbiau o rew
 • Dull – Ysgwydwch yr holl gynhwysion â chiwbiau o rew. Hidlwch yn fân dros wydr byr wedi’i lenwi â chiwbiau o rew. Addurnwch a’i weini.

Sgôr anhawster – 3 allan o 3