Gwobrau #ABERADVENT

Gwobrau #ABERADVENT

Mae Gwobrau #ABERADVENT wedi cyrraedd, ac mae gennym ni 24 o anrhegion arbennig i'n dilynwyr eu hennill y Nadolig hwn. Gan gyfri i lawr y 24 diwrnod sydd i fynd nes ein bod yn gallu rhoi ein siwmper Nadoligaidd ymlaen a hel ein boliau gyda mwy o dwrci na sy'n rhesymol i un person, mae ein calendr adfent bob amser yn ein rhoi ni mewn hwyliau ewyllys da a rhannu.

Bydd cystadleuaeth newydd ar ein cyfryngau cymdeithasol bob dydd, felly dilynwch ni ar Facebook, Twitter a Instagram i wneud yn siŵr na fyddwch yn methu allan. Dyma restr o'r gwobrau sydd i'w hennill:

Jin Aber Falls Liqueurs Aber Falls Jin 'small batch' Aber Falls Hwdis Aber Falls Capiau pêl-fas Aber Falls Mygiau Aber Falls Gwydrau Jin Aber Falls Teithiau o Ddistyllfa Aber Falls Crysau t Aber Falls Hetiau gwlân Aber Falls

Byddwn yn cysylltu â'r enillwyr dros e-bost ac yn cyhoeddi'r rhestr lawn o enillwyr yma hefyd.

Pob lwc a Nadolig Llawen!

Mae’r telerau a’r amodau llawn ar gyfer y gystadleuaeth i’w gweld yma.