JOCH O JIN AR BEN Y BYD

Aber Falls team climbing Snowdon

WRTH I’R GALW MAWR AM JIN GYRRAEDD UCHELFANNAU NEWYDD, MAE ABER FALLS WEDI BOD YN CREU CYFRANIAD ELUSENNOL AR GOPA MYNYDD UCHAF CYMRU

Gan anelu am y brig, mae Distyllfa Wisgi Aber Falls wedi creu hanes, drwy gynhyrchu’r jin cyntaf erioed i gael ei ddistyllu ar gopa’r Wyddfa. Mae disgwyl diddordeb enfawr ymhlith arbenigwyr jin y wlad wrth i’r gwirod unigryw yma, sy’n hynod brin, gael ei werthu mewn ocsiwn elusennol.

 

Aeth tîm Aber Falls o Abergwyngregyn yng Ngogledd Cymru ati i wynebu’r her o fod y cwmni cyntaf i gynhyrchu jin 1,085 o fetrau uwch ben lefel y môr. Gyda defnyddwyr yn dangos mwy a mwy o ddiddordeb yn nharddiad cynhwysion, aeth y tîm ati i gasglu llysiau botanegol ar lethrau’r mynydd wrth gerdded i’r copa, er mwyn greu gwirod cwbl unigryw.

Gyda dim ond un botel wedi’i chreu, cafodd y jin â’r enw hynod briodol ‘Summit Gin: Mountaineers Cut’, ei ddistyllu ar y copa gan ddefnyddio pot copr traddodiadol un litr.

Ar ôl dwy awr o ddistyllu, cyflwynodd Rheolwr Gyfarwyddwr Aber Falls, James Wright, jin mwyaf unigryw y DU i Ambiwlans Awyr Cymru. Bydd yr arian gaiff ei godi o’i werthu mewn ocsiwn yn mynd i’r elusen, sy’n darparu Gwasanaeth Hofrennydd Meddygol Brys am ddim gan achub bywydau pobl ddifrifol wael a phobl wedi’u hanafu yng Nghymru.

Aber Falls ans the Welsh Air Ambulance team at the top of Snowdon with Summit Gin

Yn cadw cwmni i’r distyllwyr ar y copa hefyd roedd Barman y Flwyddyn a Chymro arall, Alex Mills (o far Lab22 yng Nghaerdydd), sydd wedi creu coctels ‘copa’ arbennig wedi’u hysbrydoli gan yr Wyddfa.

Mae’r digwyddiad yma, yr oedd posib ei gynnal drwy gydweithrediad lleol rhwng Distyllfa Wisgi Aber Falls a Rheilffordd Yr Wyddfa, yn adlewyrchu ymrwymiad cyson y ddistyllfa i gydweithredu â sefydliadau lleol a’u cefnogi.