News posts Archive - Page 2 of 2 - Aber Falls Whisky Distillery

Aber Falls News

4 Rhagfyr, 2017

Ffair Nadolig Surf Snowdonia

Surf Snowdonia Christmas Market

Os ydych chi’n awyddus i flasu ein casgliad o liqueur a jin, dewch i Ffair Nadolig Surf Snowdonia ar 9 a 10 Rhagfyr! Cewch ddewis Jin Riwbob a Sinsir neu Farmalêd Oren, a Liqueur Taffi Halen, Fioled neu Goffi a Siocled Tywyll.

4 Rhagfyr, 2017

Hei Jin Jin!

Mae bron yn Nadolig a beth well na choctêl Nadoligaidd i ddathlu’r ŵyl, wedi’i wneud gan ddefnyddio eich hoff wirodydd Aber Falls?! Cliciwch yma i weld ein casgliad o goctêls y Nadolig, sy’n berffaith i’w mwynhau gyda theulu a ffrindiau.

(more…)

19 Tachwedd, 2017

Ffair Nadolig Llandudno – Diolch!

Hoffem ddiolch yn fawr i bawb a ddaeth i’n cefnogi yn Ffair Nadolig Llandudno y penwythnos diwethaf. Fel lansiad swyddogol ein casgliad o liqueur a jin â blas, roeddem wrth ein bodd o glywed eich canmoliaeth a’ch adborth anhygoel ar ein cynhyrchion.

11 Hydref, 2017

CERBYD ABER

Mae tîm distyllfa Aber Falls yn teimlo’n gyffrous iawn ar ôl gweld ein cerbyd oddi ar y ffordd newydd crand yn cyrraedd y ddistyllfa heddiw. Y cwestiwn rydyn ni wedi bod yn ei ofyn ydy, pwy fydd yn cael ei yrru gyntaf? Os gwelwch chi dîm distyllfa Aber Falls ar y ffordd… codwch eich llaw.

30 Medi, 2017

EIN PEIRIAU COPR NEWYDD SBON

Mae’r peiriau copr newydd gyrraedd y safle a byddant yn cael eu gosod yn eu lle cyn bo hir. Bydd y peiriau hyn yn allweddol i’r broses o gynhyrchu ein gwirodydd arbennig o Gymru. Gwirodydd o safon, wedi’u gwneud â llaw, â chynhwysion wedi’u hysbrydoli gan Gymru.

29 Medi, 2017

Y PEIRIAU JIN WEDI CAEL CARTREF​

Mae’r peiriau jin yn eu lle. Rydym gam arall yn nes at gynhyrchu gwirodydd gwych o Gymru. Bydd y tîm yn gweithio’n galed i’w gwneud nhw’n barod ar gyfer eu profi.

4 Awst, 2017

Aber Falls (Rhaeadr Fawr)

Mae dŵr pur Cymru wedi bod yn llifo o’r Rhaeadr Fawr ers miloedd o flynyddoedd. Caiff y rhaeadr ryfeddol hon ei ffurfio wrth i Afon Goch blymio tua 120 o droedfeddi dros ochr y graig ar odre’r Carneddau. Mae’r safle’n denu ymwelwyr o bob cwr o’r byd i ryfeddu at ei brydferthwch. Y llif diddiwedd hwn yw ffynhonnell ein dŵr a fydd yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu ein gwirodydd… Naws Gogledd Cymru!

17 Mai, 2017

DISTYLLFA WISGI ABER FALLS

Croeso i’n cartref newydd. Dyma Ddistyllfa Wisgi Aber Falls erbyn hyn. Ni yw’r ddistyllfa Wisgi gyntaf yng Ngogledd Cymru ers dros 100 mlynedd. Mae ein cartref newydd, ym mhentref Abergwyngregyn, ar odre’r Rhaeadr Fawr, y rhaeadr enwog yn harddwch Parc Cenedlaethol Eryri.

Byddwn yn ymrwymo i gynhyrchu gwirodydd premiwm o safon, ac rydym yn awyddus iawn i weithio mewn cysylltiad agos â phobl leol, busnesau lleol ac, wrth gwrs, defnyddio’r cynhwysion gorau, wedi’u hysbrydoli gan Gymru, ac wedi’u prynu’n lleol.

Dilynwch ein stori wrth i ni adeiladu’r Ddistyllfa Wisgi newydd a chyffrous hon, a gobeithio y dewch chi draw i’n gweld ni yn fuan iawn.