EIN WISGI - Aber Falls Whisky Distillery

DISTYLLWYD AC AEDDFEDWYD I BERFFEITHRWYDD

Dim ond wisgis brag sengl o’r safon uchaf sy’n cael eu cynhyrchu gennym, ac maen nhw’n cael eu distyllu gan arbenigwyr a’u gadael i aeddfedu yn ein distyllfa. Er mwyn i wirod droi’n wisgi, rhaid iddo aeddfedu am 3 blynedd, felly ni fydd ein casgliad ar gael tan 2021.

Cyfle i BrofiNAWS GOGLEDD CYMRU

Ar ôl distyllu’r wisgi, defnyddir casgenni pren sydd wedi’u dewis yn arbennig i storio’r hylif a rhoi cyfle iddo aeddfedu. Mae’r casgenni’n rhoi blas a dyfnder i’r wisgi, tra mae’r distyllwyr arbenigol yn mynd ati i gyfuno’r blasau hyn er mwyn sicrhau’r ansawdd a’r blas gorau posibl.