Y Ddistyllfa - Aber Falls Whisky Distillery

REVISED OPENING HOURS VIEW DETAILS

Mae yn ein gwreiddiau

Mae’r ddistyllfa ym mhentref Abergwyngregyn, nid nepell o’r Rhaeadr Fawr, y rhaeadr enwog sy’n denu dros 50,000 o ymwelwyr y flwyddyn. Mae’n ardal hardd iawn ac yn hawdd ei chyrraedd – mae’n agos at yr A55, dafliad carreg o’r arfordir.

Roedd yr adeilad yn gysylltiedig â’r diwydiant llechi yn y 19eg ganrif. Bu’n ffatri marjarîn yn ystod y rhyfel, ac yna’n ddepo cyfanwerthwr diodydd, ond mae wedi cael ei adnewyddu a’i ailddodrefnu’n chwaethus i fod yn lle delfrydol i greu ein gwirodydd a dangos ein brwdfrydedd a’n crefft.

Y BrosesGOLCHI A GWIROD, Y PEIRIAU COPR

Mae’r peiriau wedi cael eu cynllunio’n arbennig er mwyn cynhyrchu wisgi coeth, o ansawdd premiwm. Mae’r copr yn cael gwared ar unrhyw sylffwr, ac mae arwyneb mawr ein pair tal yn sicrhau’r cysylltiad mwyaf posibl â’r hylif.

Y Broses

Ein LleoliadYR ABER

Mae distyllfa Aber Falls ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri, ym mhentref bach Abergwyngregyn, ger Conwy (Cyffordd 13 ar yr A55).

Dim ond ychydig o fusnesau sydd yn y pentref, ac rydym yn gweithio mewn cysylltiad agos iawn â’r trigolion er mwyn bod yn rhan o’r gymuned leol.

Ein Lleoliad

Cynaliadwyedd a gweithio gyda’n cymunedYN FALCH O’R CYSYLLTIAD CYMREIG

Mae distyllfa Aber Falls wedi cael ei chroesawu gan y gymuned leol, ac mae’n ceisio sefydlu cysylltiadau cryf a phartneriaethau a busnesau eraill yng Nghymru, gyda’r bwriad o wella cynaliadwyedd a hybu’r economi leol a’r fasnach ymwelwyr.

Cynaliadwyedd

EICH CASGEN BERSONOL O WISGIClwb Llechi

Mae’r Clwb Llechi yn gyfle i chi fuddsoddi mewn darn o hanes distyllfa Aber Falls, a gwylio eich wisgi’n datblygu o’r cam distyllu i’r potelu

Clwb Llechi