CLWB LLECHI - Aber Falls Whisky Distillery

LAST ORDERS FOR CHRISTMAS DELIVERY - 20th DECEMBER (MIDDAY)

CLWB LLECHI

PROFI NAWS GOGLEDD CYMRU

Wrth lansio ein distyllfa newydd, mae’n bleser gennym gynnig nifer cyfyngedig o gasgenni i’w prynu drwy’r Clwb Llechi.

Mae enw’r clwb yn cyfeirio at gysylltiadau hanesyddol ein safle â’r diwydiant llechi, ac mae’n gyfle i chi brynu eich darn eich hun o hanes Cymru, fydd ar gael am gyfnod cyfyngedig yn unig.

Buddsoddi yn y DdistyllfaGRŴP ECSGLIWSIF

Byddwch yn ymuno â grŵp ecsgliwsif o gyfeillion y ddistyllfa, ac yn dod yn berchen ar ddarn o hanes distyllu yng ngogledd Cymru. Buddsoddwch yn eich casgen Wisgi Brag Sengl 200 litr eich hun, a dewiswch mewn pa fath o gasgen rydych eisiau i’r wisgi aeddfedu – bourbon, sherry neu virgin oak.

Bydd eich wisgi’n cael ei storio am o leiaf 3 blynedd ac 1 diwrnod yn ein distyllfa ddiogel yn Abergwyngregyn, nes bydd yn newid yn gyfreithlon o wirod i wisgi.

Dod yn AelodCOFRESTRWCH EICH DIDDORDEB

Bydd rhagor o fanylion ar gael yn fuan. I gofrestru eich diddordeb, cliciwch isod a rhowch eich manylion. Cewch ragor o wybodaeth am y Clwb Llechi a sut i ymaelodi.

Cofrestrwch eich diddordeb

DISTYLLFA ABER FALLS Cysylltu