EIN LLEOLIAD - Aber Falls Whisky Distillery

LAST ORDERS FOR CHRISTMAS DELIVERY - 20th DECEMBER (MIDDAY)

EIN LLEOLIAD

YR ABER

Mae pentref bach Abergwyngregyn yn denu 50-60,000 o ymwelwyr bob blwyddyn, a chan ei fod yn agos at y Rhaeadr Fawr mae’n fan cychwyn heb ei ail i fynd am dro i’r mynyddoedd.

Yn hanesyddol, mae Abergwyngregyn yn fwyaf adnabyddus am ei gysylltiadau â thywysogion Cymru, ac roedd un o hoff lysoedd y tywysogion yma. Yn 1925 cafodd y pentref cyfan ei werthu mewn arwerthiant, ac erbyn heddiw mae’r tai i gyd yn dai preifat. Mae tua 200 o bobl yn byw yn y pentref.

Mae Abergwyngregyn yn agos at y Rhaeadr Fawr, y rhaeadr ysblennydd ar odre’r Carneddau sy’n denu dros 50,000 o ymwelwyr y flwyddyn i’r pentref. Os ydych am brofi gwir harddwch Cymru mae’n werth i chi fynd i weld y rhaeadr.

Mae’r dŵr yn disgyn 120 troedfedd i lawr y rhaeadr cyn ffurfio Afon Rhaeadr Fawr, sy’n llifo heibio’r ddistyllfa. Gallwch gerdded at y rhaeadr mewn llai nag awr o un o’r meysydd parcio yn Abergwyngregyn, a gweld mawredd y rhaeadr drosoch eich hun.