CYNALIADWYEDD - Aber Falls Whisky Distillery

LAST ORDERS FOR CHRISTMAS DELIVERY - 20th DECEMBER (MIDDAY)

CYNALIADWYEDD

O gae i gae

Credwn y dylai ein wisgi roi cymaint i’r ardal ag y mae’n ei gael ohoni. Drwy weithio gyda ffermwyr lleol i dyfu’r haidd gorau yng Nghymru rydym yn ceisio sicrhau bod ein cynhwysion yn wirioneddol leol ac o’r safon uchaf, a gwella economi’r ardal.

Yn ogystal â thyfu’n cynhwysion ein hunain, dydyn ni ddim yn gwastraffu dim – rhoddir gwaddod sydd dros ben i ffermydd lleol i’w ddefnyddio fel gwrtaith, a gellir ailgylchu grawn sydd dros ben i wneud bwyd gwartheg.

Halen MônHALEN MÔN

Mae distyllfa Aber Falls a Halen Môn wedi datblygu perthynas dda, a chanlyniad y berthynas hon yw’r Liqueur Taffi â Halen.

Sefydlwyd Halen Môn yn 1997 gan David ac Alison Lea-Wilson, ac mae’n dal i fod yn fusnes teuluol. Mae eu crisialau a’u blendiau halen môr gwyn, pur yn cael eu gwerthu ym mhob cwr o’r byd, yn cael eu gweini yn rhai o dai bwyta gorau’r byd ac yn gynhwysyn cyfrinachol mewn llawer o gynnyrch sy’n cael eu hanelu at ben uchaf y farchnad. Yn 2014, cawsant statws Enw Tarddiad Gwarchodedig (PDO) gan roi Halen Môn ar yr un lefel â Champagne a Ham Parma.

Datblygu ein ryseitiauGARDD FOTANEG TREBORTH

Rydym wedi gweithio mewn cysylltiad agos â’r gerddi botaneg lleol yng Ngwynedd (rhan o Brifysgol Bangor) wrth ddatblygu ein ryseitiau jin a liqueurs. Cawsom ein hysbrydoli gan y gwaith sy’n cael ei wneud yma, a chan yr ardal o’n cwmpas, felly aethom ati i chwilio am elfennau botanegol wedi’u hysbrydoli gan Gymru, llawer ohonynt yn tyfu yng ngogledd Cymru, ar gyfer ein jin (ar gael yng Ngwanwyn 2018).

Grawn sy’n wirioneddol o GymruCANOLFAN YMCHWIL HENFAES

Drwy weithio gyda chanolfan ymchwil i rawn Prifysgol Bangor, ac mewn partneriaeth â busnesau lleol eraill, mae distyllfa Aber Falls yn gobeithio datblygu a thyfu haidd brag premiwm i’w ddefnyddio yn ein wisgi brag sengl. Drwy ddefnyddio grawn o Gymru i gynhyrchu ein wisgi, rydym yn awyddus i roi hwb i’r economi leol ac annog mwy o bobl i dyfu haidd yn y gogledd.