Y BROSES - Aber Falls Whisky Distillery

LAST ORDERS FOR CHRISTMAS DELIVERY - 20th DECEMBER (MIDDAY)

Y BROSES

UNIGRYW O RAN DULL CYNHYRCHU A BLAS

Mae wisgi Aber Falls yn unigryw o ran y ffordd y mae’n cael ei gynhyrchu a’i flas. Gan ein bod yn gweithio gyda ffermwyr lleol, dim ond haidd brag o Gymru sy’n cael ei ddefnyddio gennym, ac mae’r dŵr hefyd yn ddŵr o Gymru. Datblygwyd ein ryseitiau’n ofalus i amlygu ansawdd y cynhwysion arbennig hyn.

Rhaid gadael i’r gwirod aeddfedu am o leiaf dair blynedd ac un diwrnod cyn y bydd yn wisgi cyfreithlon, felly byddwn yn dechrau rhyddhau ein bragau sengl yn 2021. Ond peidiwch â phoeni, byddant yn bendant yn werth aros amdanynt!

Ar ôl iddo eplesu, bydd ein wisgi’n cael ei ddistyllu mewn peiriau copr mawr, sy’n tynnu’r sylffwr o’r hylif ac yn helpu i ffurfio esterau, gan roi blas ffrwythau, coeth i’r gwirod.

Pan fydd wedi cael ei ddistyllu, bydd casgenni pren amrywiol sydd wedi’u dewis yn arbennig, gan gynnwys ‘American Oak Bourbon’, ‘Virgin Oak’ a ‘Spanish Sherry’, yn ychwanegu at flas y wisgi yn ystod y broses aeddfedu. Mae’r casgenni hyn yn cael eu storio yn ein distyllfa yn Abergwyngregyn yn agos at Afon Menai, ac yn cadw proffil gwirioneddol leol distyllfa Aber Falls.

Mae’r gweddnewidiad yn digwydd yn ystod y broses aeddfedu, pan fydd ein distyllwyr medrus yn defnyddio dulliau amrywiol i gyfuno a chreu’r wisgis gorau, gan gynnwys rhannu casgenni, uno’r hylifau, neu adael i aeddfedu am y cyfnod llawn mewn un gasgen. Mae hyn yn rhoi portffolio amrywiol, o wisgi 3 oed i, wel, faint bynnag rydyn ni’n teimlo sydd ei angen er mwyn cael yr ansawdd a’r blas gorau posibl!