Whisky Casks

Distyllfa WISGI CYNTAF GOGLEDD CYMRU MEWN DROS 100 MLYNEDD

Mae Distyllfa Wisgi Aber Falls yn un o ddim ond pedair yng Nghymru, a’r gyntaf yng Ngogledd Cymru ers dechrau’r 1900au.

Wedi’i leoli o fewn tafliad carreg i Rhaeadr Fawr, rhaeadr enwog Abergwyngregyn, mae ein wisgi’n cael ei ddistyllu, ei botelu a’i aeddfedu yn ein distyllfa, gan ddefnyddio cynhwysion Cymreig wedi’u crefftio’n arbennig o’r ardal gyfagos.

DYSGU MWY

Mae ein Canolfan Ymwelwyr​ ar agor ar gyfer teithiau o amgylch y ddistyllfa a’ch cyfle i brofi’r sgil a’r angerdd sy’n rhan o wirodydd Aber Falls.

YMWELD Â NI

1 o 3