Mae yr amser wedi
cyrraedd or diwedd

ABER FALLS
whisgi brag sengl