Y DDISTYLLFA WISGI GYNTAF YNG NGOGLEDD CYMRU ERS DROS 100 MLYNEDD

Mae Distyllfa Wisgi Aber Falls yn un o bedair distyllfa yng Nghymru, ond dyma’r un gyntaf yn y gogledd ers dechrau’r 20fed ganrif.

Mae’r wisgi’n cael ei ddistyllu, ei botelu a’i adael i aeddfedu yn ein distyllfa, dafliad carreg o Raeadr Fawr Abergwyngregyn, ac mae’r cynhwysion yn gynnyrch lleol wedi’u gwneud yng Nghymru.

Bydd y wisgi ar gael yn 2021, ond mae gennym hefyd gasgliad bach premiwm o jin a liqueurs wedi’u gwneud â llaw.

Mae ein Canolfan Ymwelwyr yn agored ar gyfer teithiau o amgylch y distyllfa a’ch cyfle i brofi’r sgil a’r angerdd sy’n mynd i mewn i wirodydd distyllfa Aber Falls.