Y DDISTYLLFA WISGI GYNTAF YNG NGOGLEDD CYMRU ERS DROS 100 MLYNEDD

Mae Distyllfa Wisgi Aber Falls yn un o bedair distyllfa yng Nghymru, ond dyma’r un gyntaf yn y gogledd ers dechrau’r 20fed ganrif.

Mae’r wisgi’n cael ei ddistyllu, ei botelu a’i adael i aeddfedu yn ein distyllfa, dafliad carreg o Raeadr Fawr Abergwyngregyn, ac mae’r cynhwysion yn gynnyrch lleol wedi’u gwneud yng Nghymru.

Bydd y wisgi ar gael yn 2020, ond mae gennym hefyd gasgliad bach premiwm o jin a liqueurs wedi’u gwneud â llaw.

Bydd ein Canolfan Ymwelwyr yn agor yn 2018 i gynnig teithiau tywys a dosbarthiadau. Cewch gyfle i weld y grefft o wneud gwirodydd Aber Falls a phrofi’n brwdfrydedd.