Neidio i wybodaeth cynnyrch
1 o 1

TALeb RHODD I FYFYRWYR / TAITH DISTILLERY OPS

TALeb RHODD I FYFYRWYR / TAITH DISTILLERY OPS

Pris rheolaidd £10.50 GBP
Pris rheolaidd Pris gwerthu £10.50 GBP
Gwerthu Gwerthu allan
Tax included.
Ein Tocyn Anrheg yw'r anrheg berffaith i'r cariad gin hwnnw yn eich bywyd.

Cynhelir teithiau rhwng 12 a 4pm, o ddydd Iau i ddydd Sul gan gynnwys y rhan fwyaf o wyliau banc ac yn para tua 40 munud.

Uchafswm o 12 o bobl ar bob taith, fe’ch cynghorir i archebu lle gan ein bod yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin ar hyn o bryd.
Yna gall derbynnydd y tocyn anrheg archebu amser trwy e-bostio (mae’r cyfeiriad e-bost ar gefn y tocyn) neu ffonio ein distyllfa. Nid oes dyddiad dod i ben yn gysylltiedig â'r tocyn anrheg.

Efallai y gofynnir i fyfyrwyr ddarparu cerdyn UCM dilys. Efallai y gofynnir i Bensiynwyr ddangos prawf oedran.

GWYBODAETH TAITH
Sylwch na fydd plant dan 6 oed yn cael mynd i mewn i'r ddistyllfa.

Gan ein bod yn ddistyllfa weithredol, ni allwn warantu y bydd yr holl offer distyllu, neu unrhyw rai ohonynt, yn weithredol ar adeg eich ymweliad.

Mae'r llwybr taith drwy'r ddistyllfa yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Os oes angen unrhyw gymorth arbennig arnoch, cysylltwch â ni ymlaen llaw. Sylwch fod yn rhaid gwisgo esgidiau fflat synhwyrol yn ystod y daith.

PLANT
Mae croeso mawr i blant ymweld â distyllfa Aber Falls ond rhaid eu goruchwylio gan oedolyn bob amser. Rydym yn ddistyllfa sy'n gweithredu'n llawn, gyda phibellau poeth ac offer gweithio ac felly ni chaniateir i blant dan 6 oed fynd i ardal gynhyrchu'r daith. Gofynnwn yn garedig i chi gymryd hyn i ystyriaeth cyn ymweld â Rhaeadr Aber gan nad oes gennym unrhyw gyfleusterau ar y safle i ddiddanu plant. Rydym hefyd yn cadw'r hawl i ofyn i unrhyw oedolion sydd gyda phlant i adael os ydynt yn amharu ar brofiad ein hymwelwyr eraill.

Rydym hefyd yn cadw'r hawl i ofyn i unrhyw oedolion sydd gyda phlant i adael os ydynt yn amharu ar brofiad ein hymwelwyr eraill.

FFOTOGRAFFIAETH
Am resymau diogelwch, gwaherddir defnyddio ffonau symudol, pob ffotograffiaeth a recordiad fideo yn llym o fewn ardaloedd cynhyrchu'r ddistyllfa.

Gofynnir i unrhyw un sy'n gwrthod cydymffurfio â'r rheolau hyn adael.

SALWCH
Er mwyn sicrhau bod ein holl gynnyrch yn cael eu cynhyrchu yn y ffordd fwyaf diogel posibl, gofynnwn i chi, os ydych chi neu aelod o'ch archeb yn sâl ac yn dioddef o unrhyw salwch gastroberfeddol neu heintus ar y diwrnod, neu ychydig cyn eich ymweliad, eich bod yn gohirio eich ymweliad tan ddyddiad diweddarach.View full details